Opmetingen

Om de exacte oppervlakte van een grond te kennen, is een opmetingsplan van een landmeter-expert cruciaal. Cruciaal omdat het in uw voordeel is. Als u zich alleen maar baseert op een kadastraal plan krijgt u namelijk informatie over de locatie van de percelen maar niet over de juiste grenzen. Bovendien heeft de kadastrale oppervlakte geen juridische waarde. Als u grond koopt of verkoopt op basis van de kadastrale oppervlakte, weet u dus niet of die oppervlakte en de grenzen correct zijn. Verschillen van 100 m² of meer zijn niet uitzonderlijk. Rekent u het verschil in prijs maar uit.

Een grafische voorstelling van het eigendom zorgt dus voor zekerheid. Agrimensor legt de ligging van het perceel vast in het Lambert72-stelsel. Dit coördinatensysteem kent aan elke positie één unieke coördinaat toe op basis van nauwkeurige GPS-apparatuur. Zo liggen de grenzen ondubbelzinnig vast en krijgt u een plan dat voor altijd geldig is. Bij eventuele latere discussie of verwijdering van de grenspalen is de exacte lijn gemakkelijk te bepalen.