Diensten

Het takenpakket van een landmeter-expert is zeer divers.  Ze hebben allemaal een link met onroerende goederen. Agrimensor probeert een zo breed mogelijk gamma aan diensten aan te bieden zonder dat de kwaliteit van het werk in gedrang komt.  Als we over onroerende goederen spreken dan gaat het meestal over een grote som geld die ermee gemoeid is. Het is daarom in ieders belang dat het werk precies wordt uitgevoerd. Een landmeter-expert is hiervoor de geknipte persoon.

Er zijn een aantal taken die exclusief door een landmeter mogen worden uitgevoerd. Naast deze exclusieve bevoegdheden zijn er nog enkele andere taken die het pakket vervolledigen.