Visie

Precisie is het codewoord van de landmeter-expert, GPS zijn bron van vertrouwen. Want als het gaat om oppervlakteberekening, is elke centimeter van belang. Daarom meet Bavo De Prekel van Agrimensor uw grond in het Lambert72-coördinatenstelsel. Hoekgetrouwe projecties monden daarbij uit in de meest nauwkeurige topografische plannen. De grenzen van uw eigendom liggen daardoor voor altijd ondubbelzinnig vast.

Zekerheid dus, dankzij meetkundige berekeningen. Vandaar ook de naam Agrimensor, het Spaanse en Portugese woord voor landmeter. Navigerend over zee leerden ontdekkingsreizigers ons als één van de eersten het belang van hoeken en lijnen. Zo projecteert Agrimensor zijn naam op het verleden, een knipoog naar de basis van de landmeetkunde.