Technische Dossiers

Voor elk project is een zorgvuldig opgebouwd dossier een must. Bij Agrimensor kan u dan ook volgende technische dossiers aanvragen of laten opmaken:

  • Muurovername (welke oppervlakte van een muur kan u overnemen?)
  • Verkavelingsdossier
  • Verkavelingstoewijziging
  • Sloopvergunning
  • Stedenbouwkundige vergunning (al dan niet in samenwerking met een architect)
  • Stedenbouwkundig attest
  • Onteigeningsdossiers
  • Kapvergunning
  • Omvorming van de planologische toestand van een gebied waar uw perceel toe behoort
  • Regularisatieaanvraag