Plaatsbeschrijvingen

Om de staat van een gebouw of de aanliggende gebouwen op een bouwwerf officieel en onafhankelijk vast te leggen, kan u de hulp inroepen van een landmeter-expert. Na een bezoek maakt hij een gedetailleerde technisch verslag op. Hierin wordt de feitelijke toestand geschreven en vastgelegd aan de hand van foto’s. Agrimensor onderscheidt hierbij twee soorten plaatsbezoeken:

Voor en na de werken

Bij de aanvang van een bouwproject of wegenwerken is het aangeraden een plaatsbeschrijving te laten maken. Volgens die beschrijving legt de landmeter-expert de staat van de aanliggende gebouwen naast de bouwwerf schriftelijk vast. Mogelijke gebreken zoals barsten, scheefstaande muren, gebruiks-, vocht- en vorstschade komen op papier, vergezeld van foto’s. Bovendien kan u dit verslag opnieuw laten controleren eenmaal de werken beëindigd zijn.

Begin en einde Huur

Als u een huis verhuurt of gaat huren, is een plaatsbeschrijving bij wet verplicht. Bovendien hebben  zowel huurder als verhuurder baat bij een gefundeerd verslag van de staat van de woning net voor de verhuur. Bij de beëindiging van de huur dient de huurder het gehuurde goed namelijk in de oorspronkelijke staat terug te geven. Als de huurder het huis opnieuw verlaat, bewijst de plaatsbeschrijving in welke mate mogelijke beschadigingen afkomstig zijn van vóór of tijdens de verhuurde periode.