Verkaveling

Het opmaken van een verkavelingsdossier is een werk van lange adem. Je hebt specifieke gegevens nodig die, als leek, moeilijk samen te stellen zijn. Wat vooral belangrijk is, is dat je vertrekt van een goed en juist opmetingsplan van de bestaande toestand. Voor de opmaak van zo een plan en de verdere uitwerking van het verkavelingsdossier kan u beroep doen op Agrimensor. Zo zijn er 2 types van verkavelingen. Je hebt er die kunnen aansluiten op een bestaande weg of je hebt verkavelingen waar een nieuwe weg dient ontworpen te worden. Voor al deze verkavelingen biedt Agrimensor een oplossing. Indien u voor Agrimensor kiest bent u er zeker van dat uw toekomstige verkaveling geen verborgen gebreken zal vertonen en dat de aanvraagprocedure zo goed mogelijk doorlopen wordt.